Listeler

Dünyanın En Güçlü 7 Ordusu

Ordu kavramı ilk insanlar döneminden bu yana hep varlığı koruyan ve sürdüren bir kavram olmaktadır. Özellikle toplum kavramının oluşması ile insanların bir arada yaşamaya başlamasının ardından içinde bulundukları toplumu korumak ve birliğini sürdürmek adına bir dizi işlemler yapmışlardır. Bu işlemler arasında dikkat çeken iki önemli kavram ise hukuk ve ordu olmaktadır. İlk toplumlar bir araya gelir gelmez bu iki kavram üzerinde çalışmaya ve bu iki kavramı dizayn etmeye başlamışlardır. Çünkü iki kavram ile beraber toplumlar bir arada yaşamak ve tehditleri bertaraf etmek gibi misyonlar kazanıyorlardı. Ordu kavramı diğer adı ile askeri birliktir. Tarihin her döneminde ilgili dönemin en modern hali ile var olmuştur. Varlığı ilgili devletin ve toplumun bugününü ve yarınını garanti altına almak ve tehditlerden korumak adına önemlidir. Ordu kavramı tarihin ilk dönemlerinde disiplin altında olmayan başına buyruk bir şekildeydi. Daha sonra zaman içinde düzenli ordular tüm dünyada etkili hale geldi ve bir zaman sonra askerlik meslek halini aldı. Dünyada bugün iki devlet haricinde her devletin ordusu bulunur. Ordusu bulunmayan devletler ise İsviçre ve Türkmenistan olmaktadır. Bu iki devletin ordusunun olmaması ise bu devletlerin hukuksal ve siyasi olarak tarafsız devlet statüsünde kabul edilmelerinden dolayıdır. Bu iki devletin güvenliği diğer tüm devletlerin garantisi altında olmaktadır. Türkmenistan ve İsviçre’nin tarafsız devlet statüsünde olarak orduya sahip olmamaları bu iki devletin strajetik, jeopolitik ve jeostratejik konumlarının hukuksal ve politik açıdan önemli ve hassas olmasından dolayı olmaktadır. Tarihsel süreçte önemli olan bu iki bölge patlama alanı olabilme durumundan dolayı tarafsız konuma getirilmiştir. Dünyada her sene en fazla harcamanın yapıldığı alan askeri alan olmaktadır. Askeri gücün her şeyin anahtarı olduğuna dair inanç devletleri bu alana yönlendirmiştir. Bugün devletlerin güçleri iki şekilde ele alınır. Bunlar high power ve soft power olmaktadır. High power, askeri güç olarak bilinir. High power’ın soft power’ı dizayn ettiği ve şekillendirdiği kabul edilir. Devletler dünya gücü olmak adına askeri güce yatırım yaparlar ve yumuşak gücü elde ederek dünyaya hükmederler. Bakıldığı zaman tarihin her döneminde en fazla yatırım askeri alanlara yapılmıştır. Bu yatırımlar mevcut gücü korumak adına, yayılmacılık adına ve savunma adına olmuştur. Ancak modern hali ele alındığında ordulara yapılan yatırım askeri gücü ele geçirmek ve dost hükümetler ile ekonomik gücün desteklenmesini sağlamak adına önemli olmaktadır. Bugün dünyanın en güçlü 7 ordusu bu amaçlar ile oluşturulur.

ABD Ordusu

Ordu gücü ile askeri güç kavramları bir miktar farklılık gösteren kavramlar olmaktadır. Ordu gücü bir bütün olarak ordunun ele alınması ve askeri güç ise ordunun içinde bazı birimlerin gücünü vurgular. Bu hali ile bakıldığında dünyada 1 numarada yer alan ordu ABD ordusu olmaktadır. Yani ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur. Hem teorik hem de pratik olarak ABD ordusu zirvede yer almaktadır.

2019 yılında orduya harcanan toplam para 980 milyar dolar olmaktadır. ABD ordusuna en yakın olan 5 devletin harcamalarını ele aldığımızda yine ABD’nin harcama yaptığı 980 milyar doları geçmiyor. ABD ordusu dünyanın her yerinde hava, kara ve donanma birlikleri olarak konumlanmış durumdadır.

ABD’nin en fazla güvendiği askeri güçleri hava ve deniz olmaktadır. Karada verimli bir orduya sahip değildir. Ayrıca ABD ordusu bir dünya gücüne yaraşır şekilde dizayn edilmiştir ve sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada yer almak adına konumlanmıştır.

ABD ordusunun yarısında bir miktar fazlası ülke dışında hizmet vermektedir. Donanma alanında 7 tane filoya sahiptir ve bu dünya tarihinde ilk ve tektir.

Ayrıca birçok askeri üsse de sahiptir. Hem kendi topraklarında hem de orta doğu ve ön asya bölgesinde 50’den fazla askeri üssü vardır. Bu üsler iledost devletler korunmaktadır ve terör konularında önleme hareketleri yapılmaktadır.

Çin Halk Cumhuriyeti Ordusu

Çin ordusu ABD’den sonra gelen ikinci en güçlü ordu olmaktadır. Yıllık askeri harcaması 200 milyar dolara yakındır. Çin devletinde 2 milyon asker vardır. Son dönemlerde ticari alanda önemli gelişimler gösteren Çin devleti, bu durumu yavaş yavaş ordusuna da yansıtmaktadır. Ancak bu alanda birden ve hızlı yatırımlar yapamaz.

Bu tarz bir hareket diğer devletler tarafından tehdit olarak algılanır. Ayrıca ekonomik olarak Çin devletinin bugün ABD kadar yıllık askeri harcama para bütçesi vardır.

Ancak bu durumu yapacak gücü yoktur. ABD gibi yıllık 900 milyar dolar harcadığı an bir savaş kaçınılmazdır. Ancak ekonomik durum bu şekilde gittiği sürece Çin yakın bir zamanda ABD’yi yakalayacaktır. Çin son dönemlerde donanma yatırımlarını hızlandırmıştır.

Rusya Federasyonu Ordusu

Rusya Fedarasyonu 150 milyar dolarlık yıllık harcaması ile dünyada en güçlü 3. ordu olmaktadır. Hava, kara ve deniz güçlerinden oluşan Rus ordusu önemli bir bölgesel güç olmaktadır. Ayrıca ABD ve Çin gibi nükleere de sahip olmaktadır. Rus ordusu son dönemlerdeki ekonomik ambargoya rağmen harcamalarını kesmemiş ve özellikle hava savunma sistemlerini geliştirerek bu anlamda önemli adımlar atmıştır.

Hindistan Ordusu

İnsani güç olarak en büyük orduya sahip olan Hindistan devleti son dönemlerde ekonomik rahatlamanın ardından ordusunu modern olarak donatmıştır ve bugün en güçlü 4. ordu olmaktadır. Yıllık bütçesi ise 47 milyar dolar olmaktadır. 290 savaş tankı ve 500 savaş uçağına sahiptir. Aktif asker sayısı ise 1 milyondan fazladır.

Fransa Ordusu

Fransa ordusu 400 bin askere sahiptir. Yıllık askeri harcama bütçesi ise 40 milyar dolar olmaktadır. Özellikle hava kuvvetleri Fransa ordusunun en güçlü askeri birimi olmaktadır.

Yine 1300 savaş uçağına, 299 savaş tankına ve 406 deniz donanma varlığına sahiptir. Üstelik Fransa birçok askeri teçhizatını kendisi üreten bir devlet olmaktadır. Fransa ordusunun hava kuvvetleri alanındaki başarısı ve sağlam yapılanması tüm dünya takdir edilen bir durum olmaktadır.

İngiltere Ordusu

İngiltere ordusu uzun dönemler bir dünya gücü olarak hizmet verdi. Özellikle donanma konusunda hep öncü olan İngiltere ikinci dünya savaşından sonra başat güç olmak özelliğini kaybetti ve başta ordu gücü olmak üzere her alanda gerilemişlerdir. Bugün İngiltere ordusu en güçlü ordular arasında 6. sırada olmaktadır.

Ancak donanma yapılanması ile ilgili ABD’nin fikir babası olmuştur ve ABD İngiltere sayesinde donanmanın önemini anlamıştır. İngitere asker sayısı 280 bin olmaktadır. İngiltere’nin uçak gücü ise 832 olmaktadır. Bunun yanında 103 savaş tankı ve 272 deniz varlıklarına sahiptir. İngiltere’nin savunma bütçesi ise yıllık 50 milyar dolardır.

Güney Kore Ordusu

Güney Kore hem ekonomik hem de askeri anlamda güçlü bir devlettir. Dünya da en güçlü 7. ordu olarak hizmet verir. Ordusuna bu denli yatırım yapmasının nedeni ise Kuzey Kore tehdidi olmaktadır. Güney Kore de var olan askeri personel sayısı 6 milyon olmaktadır. Savaş tankı sayısı 1500 ve savaş uçağı sayısı 450 olmaktadır. Güney Kore ordusu savunmaya yıllık 40 milyar dolar harcamaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir